Home » Vay Tiêu Dùng » Sao Kê Thẻ Tín Dụng Là Gì? Chi Tiết Cách Đọc Sao Kê Thẻ Tín Dụng

Sao Kê Thẻ Tín Dụng Là Gì? Chi Tiết Cách Đọc Sao Kê Thẻ Tín Dụng

Đọc sao kê thẻ tín dụng là việc làm “không quen” vì khá lạ lẫm và rắc rối. Đặc biệt là với những ai lần đầu sử dụng thẻ tín dụng hoặc ít tiếp xúc với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách đọc bảng sao kê thẻ tín dụng cùng một số thuật ngữ về thẻ tín dụng thường gặp.

Sao Kê Thẻ Tín Dụng Là Gì?

Sao kê thẻ tín dụng là một bảng thống kê chi tiết các giao dịch phát sinh trong chu kỳ sao kê cùng với các khoản dư nợ tín dụng cần phải thanh toán.

Theo đó, trên bản sao kê thẻ tín dụng sẽ có một số thông tin chính như:

– Các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê

– Số tiền mà bạn đã thanh toán.

– Dư nợ kỳ trước

– Dư nợ cuối kỳ hiện tại

– Các mốc thời gian như ngày sao kê, ngày đến hạn thanh toán.

– Số tiền thanh toán tối thiểu,…

Bạn sẽ nhận được bản sao kê thẻ tín dụng từ ngân hàng (hoặc công ty tài chính) ít nhất là 15 ngày trước ngày đến hạn thanh toán cho thẻ tín dụng.

Cách Đọc Sao Kê Thẻ Tín Dụng

Tuy mỗi ngân hàng có một mẫu sao kê thẻ tín dụng khác nhau nhưng nhìn chung đều có các mục chính như nhau.

Phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đọc sao kê thẻ tín dụng dựa trên 1 ví dụ minh họa có những mục chính đó.

Hướng dẫn cách đọc sao kê thẻ tín dụng
Hướng dẫn cách đọc sao kê thẻ tín dụng

Trong mẫu sao kê thẻ tín dụng ở trên có một số mục như:

– Số (0) Your Credit Limit – Hạn mức tín dụng của bạn là 50 triệu đồng.

– Số (1) Ngày lập bảng (hay ngày sao kê): Đây là ngày ngân hàng tiến hành sao kê và gửi thông báo đến bạn.

Ở đây, ngày sao kê là ngày 05/07/2020, ngân hàng sẽ tổng hợp lại chi tiết tất cả các giao dịch, các khoản chi tiêu, các khoản phí phát sinh, tiền lãi (nếu có)… của bạn trong suốt Chu kỳ thanh toán từ ngày 05/06/2020 đến hết ngày 04/07/2020.

– Số (2) Vui lòng thanh toán trước: Đây là ngày đến hạn thanh toán của bạn, ở trên là ngày 20/07/2020, bạn cần phải thanh toán đầy đủ các khoản chi tiêu, các khoản phí cùng tiền lãi của kỳ trước (nếu có), hoặc ít nhất là khoản thanh toán tối thiểu trước hoặc vào ngày 20/07/2020.

– Số (3) Dư nợ tháng trước. Ở đây dư nợ tháng trước của bạn bằng 0.

vay tiền avay

– Số (4) Dư nợ cuối kỳ: là tổng số tiền bạn đã chi tiêu trong kỳ (không tính các khoản rút tiền mặt), cùng các khoản phí phát sinh, tiền lãi và dư nợ của kỳ trước nếu bạn chưa thanh toán cho ngân hàng.

Đây chính là số tiền mà bạn phải trả đầy đủ cho ngân hàng trước hoặc vào ngày đến hạn thanh toán. Như ví dụ trên thi tổng số tiền bạn phải thanh toán là 20 triệu đồng.

– Số (5) Thanh toán tối thiểu: Là số tiền tối thiểu bạn phải trả cho Ngân hàng trước hoặc vào ngày 20/07/2020.

Thông thường, khoản thanh toán tối thiểu sẽ bằng 2 – 5% Tổng dư nợ cuối kỳ. Việc thanh toán khoản tối thiểu sẽ giúp bạn không bị phí phạt, nhưng số tiền còn lại vẫn bị tính lãi.

Ở ví dụ này, khoản thanh toán tối thiểu bằng 5% Dư nợ cuối kỳ, là 1 triệu đồng.

– Số (6) Chương trình điểm thưởng. Với số điểm thưởng bạn nhận được từ chương trình, bạn có thể quy đổi thành dặm bay, phiếu mua hàng, tiền mặt,… tùy thuộc vào chương trình điểm thưởng cụ thể của từng ngân hàng.

– Số (7) Cột ngày giao dịch: Cột này liệt kê tất cả những ngày bạn thực hiện giao dịch mua sắm, chi tiêu, thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Sau khi bạn giao dịch, lãi sẽ được tính ngay kể từ ngày hôm đó.

– Số (8) Cột ngày hệ thống (hay ngày Bút toán): Cột này liệt kê những ngày mà giao dịch của bạn được ghi vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn.

Có một số trường hợp Ngày hệ thống “chậm hơn” so với ngày giao dịch là vì hệ thống bán hàng hoặc nhân viên bán hàng xử lý giao dịch của bạn vào một ngày khác sau đó.

Ví dụ trên, bạn giao dịch vào ngày 10/06/2020 nhưng 05 ngày sau đó giao dịch của bạn mới được xử lý và cập nhật nên tài khoản thẻ của bạn tại ngân hàng sẽ cập nhật giao dịch là vào ngày 15/06/2020.

– Số (9) Cột Chi tiết: Cột này ghi thông tin nội dung chi tiết của các giao dịch được thanh toán bằng thẻ tín dụng diễn ra trong Chu kỳ thanh toán của bạn.

Bạn có thể đối chiếu cột này với thực tế để kiểm tra có sai sót hay không, đồng thời theo dõi và kiểm soát quá trình sử dụng thẻ của mình.

Ở ví dụ trên, vào ngày 10/06/2020, bạn sử dụng thẻ tín dụng để mua điện thoại Iphone 11 tại Thế giới di động.

– Số (10) Cột Số tiền: Cột này liệt kê các số tiền giao dịch tương ứng với mỗi hoạt độngthanh toán của bạn được ghi trong cột Chi tiết.

Ở ví dụ trên, bạn mua điện thoại Iphone 11 với giá 20 triệu đồng.

Xem thêm: Cách Tính Lãi Suất Thẻ Tín Dụng Và Sự Thật Về Việc “Miễn Lãi 45 Ngày”

Các Thuật Ngữ Thẻ Tín Dụng Cần Nhớ

các thuật ngữ thẻ tín dụng

Phí thường niên: Là khoản phí mà hàng năm bạn phải trả cho Ngân hàng để duy trì tính năng và dịch vụ của thẻ.

– Phí phát hành: Là khoản phí bạn trả cho Ngân hàng khi làm thẻ tín dụng.

– Hạn mức thẻ tín dụng: Là số tiền tối đa được Ngân hàng (hoặc công ty tài chính) cấp cho bạn, bạn không thể chi tiêu hơn số tiền này trừ khi được tăng hạn mức thẻ tín dụng.

– Chu Kỳ Thanh Toán (hay Chu kỳ Sao kê): Là khoảng thời gian từ ngày sao kê của tháng trước đến ngày sao kê của tháng kế tiếp, thường là 30 ngày.

Ví dụ, ngày sao kê của bạn là ngày 05 hàng tháng thì Chu kỳ thanh toán của bạn là từ ngày 05 tháng này đến ngày 05 tháng sau, chẳng hạn như 05/06/2020 – 05/07/2020 là một Chu kỳ thanh toán.

Khi ngân hàng ân hạn thanh toán cho chúng ta thêm 15 ngày thì chúng ta sẽ có 45 ngày miễn lãi suất từ 05/06/2020 – 20/07/2020.

– Hạn mức tín dụng còn lại: Là số tiền còn lại sau khi bạn chi tiêu một số tiền nhất định trong hạn mức tín dụng được cấp.

lazada khuyến mại 2022

– Dư nợ cuối kỳ: Là tổng số tiền bạn đã chi tiêu trong kỳ (không tính các khoản rút tiền mặt), cùng các khoản phí phát sinh, tiền lãi và dư nợ của kỳ trước nếu bạn chưa thanh toán cho ngân hàng.

Đây là số tiền bạn phải thanh toán cho ngân hàng trước ngày đến hạn.

– Dư nợ cuối ngày: là tổng số tiền bạn đã chi tiêu trong ngày cùng các khoản phí phát sinh trong ngày.

– Khoản thanh toán tối thiểu: Là số tiền tối thiểu mà bạn cần thanh toán cho ngân hàng để duy trì việc sử dụng thẻ và tránh các khoản phí phát sinh khác do chậm trả.

Khoản thanh toán tối thiếu có thể dao động từ 2 – 5% dư nợ cuối kỳ còn lại.

Nếu bạn thanh toán khoản tiền tối thiểu, bạn sẽ không bị phạt mà chỉ bị tính lãi suất.

Nếu bạn không thanh toán hoặc thanh toán không đủ khoản tối thiểu bạn vừa bị tính lãi suất vừa bị phạt thêm phí chậm trả

– Lãi suất thẻ tín dụng: Là mức lãi suất mà Ngân hàng dùng để tính tiền lãi cho bạn khi bạn chưa thanh toán đủ vào ngày đến hạn thanh toán.

– Phí ứng/Rút tiền mặt: Là mức phí bạn phải trả khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

– Phí phạt chậm thanh toán: Là khoản tiền mà bạn phải nộp cho ngân hàng khi bạn chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ khoản thanh toán tối thiểu

– Sao kê thẻ tín dụng: là một bảng thống kê chi tiết các giao dịch phát sinh trong chu kỳ sao kê cùng với các khoản dư nợ tín dụng cần phải thanh toán.

– Ngày sao kê: Là ngày mà Ngân hàng sẽ tổng hợp và gửi thông báo cho bạn về các giao dịch chi tiêu của bạn, các khoản phí phát sinh, tiền lãi bạn phải trả (nếu có), số tiền tối thiểu phải thanh toántrong kỳ.

– Ngày đến hạn thanh toán: Là ngày (hạn chót) mà bạn phải thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền đã chi tiêu, tiền lãi của kỳ trước (nếu có) và các khoản phí phát sinh cho Ngân hàng.

  • Đừng Bỏ Lỡ

Cách Mở Thẻ Tín Dụng Sacombank Online Rút Tiền Đến 90% Hạn Mức

Hướng Dẫn Mở Thẻ Tín Dụng Online Miễn Phí, Đơn Giản, Tin Cậy

Kết Luận

Hy vọng rằng sau bài viết này bạn đã biết cách đọc sao kê thẻ tín dụng hàng tháng của mình cùng những thuật ngữ về thẻ tín dụng mà chúng ta thường được gặp.

Hẹn gặp bạn trong bài viết cách thanh toán thẻ tín dụng và bí quyết sử dụng thẻ tín dụng an toàn hiệu quả. Chúc bạn thành công!

mở thẻ tín dụng VIB online plus trên nền tảng neo