Home » Vay Tiêu Dùng » Cách Tính Lãi Suất Theo Dư Nợ Giảm Dần (Chi tiết từ A – Z)

Cách Tính Lãi Suất Theo Dư Nợ Giảm Dần (Chi tiết từ A – Z)

vay tiền avay

Bạn đang quan tâm lãi suất theo dư nợ giảm dần là gì và bạn đang tìm kiếm cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần như thế nào? Bài viết sau sẽ chia sẻ với bạn khái niệm lãi suất theo dư nợ giảm dần là gì và hướng dẫn bạn cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần để có thể tính khoản phải trả dễ dàng, nhanh chóng khi vay vốn ngân hàng.

Lãi Suất Theo Dư Nợ Giảm Dần Là Gì?

Lãi suất theo dư nợ giảm dần là mức lãi suất được tính trên số dư nợ thực tế còn lại qua các kỳ, sau khi đã trừ đi một phần vốn gốc đã trả trong các kỳ trước đó. Theo cách tính này, số tiền lãi mà bạn đóng hàng kỳ sẽ thấp dần theo thời gian.

Công thức tính lãi vay theo dư nợ giảm dần là: Tiền lãi mỗi kỳ = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay.

Lãi suất theo dư nợ giảm dần còn có các tên gọi khác là lãi suất tính trên dư nợ giảm dần, lãi suất tính trên dư nợ thực tế, lãi suất thực tế,… để phân biệt với lãi suất tính trên dư nợ ban đầu.

Phương pháp tính lãi này được gọi là Phương pháp tính lãi trên dư nợ giảm dần.

Ví dụ, bạn vay ngân hàng Hong Leong Bank 500 triệu với lãi suất là 1.00%/tháng (12%/năm) thì bạn cần trả nợ theo các kỳ như sau:

Tháng đầu tiên bạn đóng số tiền lãi là 500 triệu*1.00% = 5 triệu VNĐ.

Giả sử tháng đầu tiên bạn đóng 100 triệu đồng tiền gốc thì số tiền gốc còn lại là 400 triệu đồng.

Đến tháng thứ 2, số tiền lãi sẽ được tính trên số dư nợ thực tế còn lại là 400 triệu đồng, nên bạn sẽ đóng số tiền lãi là 400 triệu*1.00% = 4 triệu VNĐ.

Và cứ như vậy, trong suốt thời hạn vay, số tiền lãi bạn phải trả sẽ thấp dần qua từng kỳ trả lãi vì số tiền nợ thực tế còn lại của bạn thấp xuống.

Lưu ý: Bản thân lãi suất nó không có tính chất “giảm dần” hay “ban đầu” bạn nhé, nó được gọi là “lãi suất theo dư nợ ban đầu” vì được sử dụng trong phương pháp tính lãi dựa trên dư nợ ban đầu và ngược lại.

Cách Tính Lãi Suất Theo Dư Nợ Giảm Dần

Để biết cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần thì bạn cần nắm các phương thức trả nợ ngân hàng trước đã. Có 5 phương thức hoàn trả nợ vay cho ngân hàng, trong đó có 2 phương thức sử dụng lãi suất theo dư nợ giảm dần.

02 phương thức đó là Trả gốc cố định, lãi tính trên dư nợ thực tế còn lại và Trả theo kỳ khoản cố định.

Trường hợp 1: Trả gốc cố định, lãi tính trên dư nợ giảm dần

Với cách tính lãi này, hàng tháng bạn phải trả một số tiền gốc cố định không đổi và tiền lãi thì được tính theo số dư nợ thực tế còn lại.

Vì tiền gốc được chia đều ra và cố định còn tiền lãi thì giảm dần nên tổng số tiền cả gốc và lãi bạn phải trả vào mỗi kỳ sẽ thấp đi.

Gọi A là số tiền mà bạn trả gồm gốc và lãi cho kỳ thứ i bất kỳ, B là số tiền gốc phải trả cho từng kỳ, C là tiền lãi phải trả của một kỳ bất kỳ. Ta có A = B + C.

Công thức tính lãi vay theo dư nợ giảm dần là: A = P/n.[n.r + 1 – r.(i – 1)]

B = P/n

C = P.r/n.(n + 1 – i)

Trong đó: P là số tiền ban đầu bạn vay, n là số kỳ hạn, r là lãi suất vay, i là kỳ trả nợ thứ i.

công thức tính gốc cố định, lãi tính trên dư nợ giảm dần

Ví dụ, bạn vay Mirae Asset 100 triệu với lãi suất 1%/tháng trong 12 tháng, áp dụng các công thức trên chúng ta tính được bảng sau:

Kỳ trả nợ Trả gốc trong kỳ Trả lãi trong kỳ Số tiền đóng
hàng tháng
Dư nợ thực tế
Tháng thứ 1 8,333,333 1,000,000 9,333,333 91,666,667
Tháng thứ 2 8,333,333 916,667 9,250,000 83,333,333
Tháng thứ 3 8,333,333 833,333 9,166,667 75,000,000
Tháng thứ 4 8,333,333 750,000 9,083,333 66,666,667
Tháng thứ 5 8,333,333 666,667 9,000,000 58,333,333
Tháng thứ 6 8,333,333 583,333 8,916,667 50,000,000
Tháng thứ 7 8,333,333 500,000 8,833,333 41,666,667
Tháng thứ 8 8,333,333 416,667 8,750,000 33,333,333
Tháng thứ 9 8,333,333 333,333 8,666,667 25,000,000
Tháng thứ 10 8,333,333 250,000 8,583,333 16,666,667
Tháng thứ 11 8,333,333 166,667 8,500,000 8,333,333
Tháng thứ 12 8,333,333 83,333 8,416,667 0
Tổng 100,000,000 6,500,000 106,500,000

Trường hợp 2: Trả nợ theo phương thức kỳ khoản cố định

Với cách tính theo kỳ khoản cố định, bạn sẽ trả một số tiền như nhau vào mỗi kỳ thanh toán. Trong đó, tiền lãi hàng tháng sẽ được tính trên dư nợ thực tế còn lại, còn tiền gốc sẽ tăng lên.

Công thức tính kỳ khoản cố định được cho trong hình sau:

tính lãi suất theo dư nợ giảm dần với kỳ khoản cố định

Nếu tính bằng tay thì công thức trên rất phức tạp vì bạn phải sờ đến lũy thừa dẫn đến mất thời gian và có sai sót. Do đó trong thực tế, các ngân hàng thường sử dụng hàm tài chính PMT trong Excel để tính toán.

Hiện nay, các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác thường sử dụng phương thức kỳ khoản cố định làm phương thức trả nợ chính, đặc biệt là các khoản vay tín chấp. Lý do là vì cách trả này dễ nhớ, dễ áp dụng, tạo thuận lợi cho cả ngân hàng và người đi vay.

Bạn có thắc mắc rằng trả theo cách này hay cách tính trên dư nợ ban đầu sẽ ít tiền lãi hơn không? Thật ra, trả theo phương thức nào thì tiền lãi cũng như nhau vì các mức lãi suất này có thể quy đổi cho nhau. Bạn có thể xem cách quy đổi giữa các mức lãi suất tại bài viết này.

Ví dụ, bạn vay Lotte Finance 100 triệu trong 12 tháng với lãi suất là 12%/năm và trả theo hình thức là kỳ khoản cố định, ta có bảng trả lãi hàng tháng như sau.

Kỳ Trả Nợ Trả gốc trong kỳ Trả lãi trong kỳ Khoản trả
hàng tháng
Dư nợ thực tế
cuối kỳ
Tháng Thứ 1 7,884,879 1,000,000 8,884,879 92,115,121
Tháng Thứ 2 7,963,728 921,151 8,884,879 84,151,393
Tháng Thứ 3 8,043,365 841,514 8,884,879 76,108,029
Tháng Thứ 4 8,123,799 761,080 8,884,879 67,984,230
Tháng Thứ 5 8,205,037 679,842 8,884,879 59,779,193
Tháng Thứ 6 8,287,087 597,792 8,884,879 51,492,106
Tháng Thứ 7 8,369,958 514,921 8,884,879 43,122,149
Tháng Thứ 8 8,453,657 431,221 8,884,879 34,668,491
Tháng Thứ 9 8,538,194 346,685 8,884,879 26,130,297
Tháng Thứ 10 8,623,576 261,303 8,884,879 17,506,721
Tháng Thứ 11 8,709,812 175,067 8,884,879 8,796,910
Tháng Thứ 12 8,796,910 87,969 8,884,879 0
Tổng 100,000,000 6,618,546 106,618,546

Bạn có thể tính toán bằng cách sử dụng bảng tính lãi dưới đây:

  • Xem thêm

Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Theo Tháng Đơn Giản

Bảo Hiểm Khoản Vay Là Gì? Có Bắt Buộc Không?

Kết Luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về lãi suất theo dư nợ giảm dần cũng như cách tính lãi mà các tổ chức tài chính thường xuyên sử dụng.

Mong rằng sau bài viết này bạn đã biết được lãi suất tính theo dư nợ giảm dần là gì và bạn đã biết cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần để có thể tự tính toán cho khoản vay của mình. Bên cạnh đó bạn có thể dễ dàng vận dụng vào trong công việc và học tập của mình. Chúc bạn thành công!

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen