Home » Vay Tiêu Dùng » Cách Tính Lãi Thẻ Tín Dụng Và Sự Thật Về Việc “Miễn Lãi 45 Ngày”

Cách Tính Lãi Thẻ Tín Dụng Và Sự Thật Về Việc “Miễn Lãi 45 Ngày”

Cách tính lãi thẻ tín dụng được áp dụng dựa trên nguyên tắc nào? Làm thế nào để tính lãi suất thẻ tín dụng mỗi khi chúng ta phát sinh giao dịch hay thanh toán bằng thẻ tín dụng, câu nói “miễn lãi 45 ngày” có thật hay là giả dối?

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau trả lời những câu hỏi trên.

Nguyên Tắc Về Cách Tính Lãi Thẻ Tín Dụng

Bên cạnh lãi suất thì cách tính tiền lãi cũng là một trong những điều quan trọng mà mỗi chủ thẻ tín dụng cần quan tâm, lưu ý để có kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, đảm bảo trả đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền cần phải thanh toán cho ngân hàng cũng như đảm bảo độ “an toàn” cho lịch sử tín dụng của mình.

Dưới đây là nguyên tắc mà các ngân hàng thường áp dụng để tính toán tiền lãi thẻ tín dụng của bạn:

– Nếu bạn hoàn trả cho ngân hàng đầy đủ các khoản thanh toán cho Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán thì bạn sẽ không bị tính lãi suất trên số Dư Nợ Cuối Kỳ đã được thanh toán.

– Nếu bạn không hoàn trả đầy đủ số Dư Nợ Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán thì ngân hàng sẽ tính lãi suất cho bạn kể cả khi bạn đã thanh toán Khoản Thanh Toán Tối Thiểu.

– Công thức tính lãi:

Tiền Lãi Ngày = Dư Nợ Cuối Ngày tính lãi x Lãi suất (tính trên năm)/365

Trong đó, Dư Nợ Cuối Ngày bao gồm

+ Dư Nợ Cuối Kỳ của kỳ trước nếu có (không bao gồm những khoản rút tiền mặt) và bất kỳ các khoản tiền nào khác nằm trong số Dư Nợ Cuối Kỳ của chu kỳ trước (nếu có) như các khoản phí phạt.

+ Các khoản chi tiêu, thanh toán mới (không bao gồm những khoản rút tiền mặt) phát sinh trong Chu kỳ thanh toán hiện tại, tính từ ngày phát sinh giao dịch.

Tổng Số Tiền Lãi Phải Thanh Toán = Số Tiền Lãi Ngày Được Cộng Dồn Hàng Ngày, Tính Từ Ngày Phát Sinh Giao Dịch Cho Đến Ngày Thanh Toán Đầy Đủ Số Dư Nợ Cuối Ngày.

Cách Tính Lãi Thẻ Tín Dụng

Chúng ta có trường hợp tính lãi thẻ tín dụng được cho trong bảng sau:


Trường hợp (1), Thanh toán đầy đủ, vào hoặc trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán

Trong các trường hợp này, chúng ta giả sử là từ ngày 20/07/2020 đến ngày 05/08/2020 bạn không có giao dịch nào.

Nếu bạn thanh toán đầy đủ cho số Dư nợ cuối kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán thì bạn sẽ không bị tính phí phạt trễ hạn và được miễn phí lãi suất hoàn toàn trong 45 ngày từ ngày 05/06/2020 đến ngày 20/07/2020.

cách tính lãi thẻ tín dụng th1

Ngày sao kê của bạn là ngày 05 hàng tháng. Ngày sao kê 05/07/2020 sẽ thống kê tất cả các giao dịch của bạn trong 30 ngày của Chu kỳ sao kê từ 05/06/2020 đến hết ngày 04/07/2020.

Ngày 03/07: bạn chi tiêu 1 triệu đồng nên sẽ được cập nhật trên sao kê ngày 05/07, đây chính là số tiền bạn phải trả vào hoặc trước ngày 20/07, và cũng là số tiền để tính lãi cho bạn nếu bạn trễ hạn thanh toán cho ngân hàng.

Ngày 10/07: bạn chi tiêu 2 triệu đồng, nhưng giao dịch này nằm trong Chu kỳ sao kê mới từ ngày 05/07 đến ngày 05/08 nên bạn chưa cần phải thanh toán ngày tại ngày 20/07 mà có thể đợi đến ngày 20/08 để thanh toán.

Ngày 20/07: là ngày đến hạn thanh toán của bạn, bạn đã thanh toán đủ 1 triệu đồng cho ngân hàng nên bạn không bị tính lãi cũng như phí phạt, vì từ ngày 20/07 đến ngày 05/08 bạn không có giao dịch nào cả thì số dư nợ cuối cùng bạn phải trả cho ngân hàng là 2 triệu, nếu bạn trễ hạn ngân hàng sẽ tính lãi trên 2 triệu này ở kỳ sau.

Xem thêm: Sao Kê Thẻ Tín Dụng Là Gì? Chi Tiết Cách Đọc Sao Kê Thẻ Tín Dụng

Trường hợp (2), Thanh toán sau Ngày Đến Hạn Thanh Toán

cách tính lãi thẻ tín dụng th2

Ngày 03/07: bạn chi tiêu 1 triệu đồng nên sẽ được cập nhật trên sao kê ngày 05/07, đây chính là số tiền bạn phải trả vào hoặc trước ngày 20/07, và cũng là số tiền để tính lãi cho bạn nếu bạn trễ hạn thanh toán cho ngân hàng.

vay tiền avay

Ngày 10/07: bạn chi tiêu 2 triệu đồng, số dư cuối ngày của bạn là 3 triệu đồng.

Ngày 20/07: là ngày đến hạn thanh toán của bạn, bạn đã không thanh toán đủ cho ngân hàng nên bạn bị tính lãi cộng thêm phí phạt

Vì bạn thanh toán vào ngày 25/07/2020 thay vì Ngày Đến Hạn Thanh Toán 20/07/2020 nên ngân hàng sẽ tính lãi suất cho bạn như sau:

Lãi suất tính trên 1 triệu đồng trong 07 ngày từ ngày 03/07 đến ngày 09/07

Lãi suất tính trên 3 triệu đồng trong 16 ngày từ ngày 10/07 đến ngày 24/07

Lãi suất tính trên 2 triệu đồng trong 12 ngày từ ngày 25/07 đến ngày 05/08

Trường hợp (3), Thanh toán không đầy đủ, vào hoặc trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán

cách tính lãi thẻ tín dụng th3

Ngày 03/07: bạn chi tiêu 1 triệu đồng nên sẽ được cập nhật trên sao kê ngày 05/07, đây chính là số tiền bạn phải trả vào hoặc trước ngày 20/07, và cũng là số tiền để tính lãi cho bạn nếu bạn trễ hạn thanh toán cho ngân hàng.

Ngày 10/07: bạn chi tiêu 2 triệu đồng, số dư cuối ngày của bạn là 3 triệu đồng.

Ngày 20/07: là ngày đến hạn thanh toán của bạn, bạn thanh toán 1 triệu 800 ngàn đồng, số dư cuối ngày của bạn là 1 triệu 200 ngàn đồng.

Lãi suất của bạn được tính như sau:

– Lãi suất tính trên 1 triệu đồng trong 07 ngày từ ngày 03/07 đến ngày 09/07

– Lãi suất tính trên 3 triệu đồng trong 10 ngày từ ngày 10/07 đến ngày 19/07

– Lãi suất tính trên 1,2 triệu đồng trong 17 ngày từ ngày 20/07 đến ngày 05/08

* Trong trường hợp này, nếu bạn thanh toán một số tiền lớn hơn hoặc bằng khoản thanh toán tối thiểu thì chúng ta sẽ không bị tính phí phạt trễ hạn mà chỉ bị tính lãi suất. Nếu bạn thanh toán số tiền nhỏ hơn khoản thanh toán tối thiểu thì chúng ta sẽ bị tính thêm phí phạt trễ hạn.

Đừng Bỏ Lỡ: 7 Cách Thanh Toán Thẻ Tín Dụng Và Cách Dùng Thẻ Tín Dụng An Toàn

Sự Thật Đằng Sau Câu Nói “Miễn Phí Lãi Suất 45 Ngày”

miễn lãi 45 ngày thẻ tín dụng

Sẽ thế nào nếu chúng ta hiểu rằng: “45 ngày miễn lãi đươc tính từ thời điểm phát sinh giao dịch”, tức là cứ mỗi 1 giao dịch chúng ta sẽ có “một lần 45 ngày khác nhau” để thanh toán?

Đây là một trong những hiểu lầm lớn và là nguyên nhân làm cho chúng ta chậm thanh toán thẻ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như trả nhiều tiền lãi, các loại phí và bị … nợ xấu.

Sự thật thì hoàn toàn ngược lại!

Ở phần trên chúng ta đã biết Chu kỳ thanh toán (hay Chu kỳ Sao kê) là khoảng thời gian từ ngày sao kê của Chu kỳ trước đến ngày sao kê của Chu kỳ hiện tại và thường là 30 ngày.

Sau ngày sao kê của Chu kỳ thanh toán hiện tại, ngân hàng ân hạn (gia hạn) cho chúng ta thêm 15 ngày để thanh toán đầy đủ số tiền đã chi tiêu trong 30 ngày trước đó.

Tổng cộng là chúng ta có 45 ngày, và 45 ngày này được tính từ ngày sao kê của Chu kỳ thanh toán trước đến hạn thanh toán của Chu kỳ hiện tại.

45 Ngày Miễn Lãi = 30 Ngày Của Chu Kỳ Thanh Toán + 15 Ngày Ân Hạn

Hãy thử tưởng tượng, bạn đang nóng lòng về nhà để xem bộ phim Tây Du Ký. Tivi chiếu 45 phút một tập phim.

Nếu bạn bật tivi đúng giờ, bạn sẽ tận hưởng đủ 45 phút đó, nếu bạn bật tivi trễ 10 phút, bạn sẽ chỉ tận hưởng được 30 phút, nếu bạn bật trễ 25 phút, bạn chỉ có 20 phút xem phim, nếu bạn bật trễ 40 phút, bạn chỉ còn lại 5 phút xem phim.

Vậy nên, 45 ngày miễn phí lãi suất được hiểu là:

“Bạn sẽ được miễn phí lãi suất nếu bạn thực hiện giao dịch và hoàn trả đầy đủ cho ngân hàng trong khoảng thời gian tối đa 45 ngày kể từ ngày sao kê của Chu kỳ trước đến ngày (hạn) thanh toán của Chu kỳ hiện tại ”

Việc Miễn Phí Lãi Suất 45 ngày cũng tương tự như việc bạn xem phim ở trên, nếu bạn chi tiêu vào ngày càng gần (và sau) ngày sao kê của kỳ trước thì số ngày bạn được miễn lãi càng nhiều, nếu bạn chi tiêu càng gần (và trước) ngày sao kê của kỳ hiện tại thì số ngày bạn được miễn lãi càng ít đi.

Xem thêm: Cách Mở Thẻ Tín Dụng Sacombank Online Rút Tiền Đến 90% Hạn Mức

Hiểu Lầm Thứ 2 Về “Miễn Phí Lãi Suất 45 Ngày” Thẻ Tín Dụng

cách tính lãi suất thẻ tín dụng

Có một số quan điểm cho rằng, việc “Miễn Lãi Suất 45 Ngày” được áp dụng cho mọi Chu kỳ sao kê, rằng nếu chúng ta trả trễ hạn ở kỳ này thì ở kỳ sau chúng ta vẫn được “Miễn Phí Lãi Suất 45 Ngày”!

Thật ra, cách hiểu này cũng là một hiểu lầm lớn có nguy cơ gây ra hiện tượng trả trễ hạn thanh toán và gây ra nợ xấu không kém so với hiểu lầm ở bên trên.

lazada khuyến mại 2022

Bạn hãy thử hình dung, bạn cho một người bạn mượn tiền (không lãi suất) và người bạn ấy hứa “chắc như đinh” là 10 ngày sau sẽ trả, nhưng đến 10 ngày sau người ấy không những không trả mà còn muốn vay thêm tiền của bạn nữa ?

Tùy thuộc mối quan hệ, hoàn cảnh và sự hiểu biết của bạn về người bạn ấy mà có quyết định cho vay nữa hay không.

Nhưng thông thường thì chúng ta khó có thể cho người ấy vay thêm vì đã thất hứa, và nếu cho vay thêm thì chúng ta sẽ tính lãi suất hoặc có thêm một điều kiện nào đó.

Và Ngân hàng cũng vậy!

Khi bạn thất hứa với ngân hàng – bạn trả không đủ hoặc trả trễ hạn thanh toán (nhiều lần) thì ngân hàng sẽ thu hồi Quyền lợi “Miễn lãi suất 45 ngày” của bạn và tính lãi suất lên số tiền bạn đang nợ, kèm theo phí phạt trễ hạn.

Việc thu hồi Quyền lợi “Miễn lãi suất 45 ngày” của bạn sẽ được áp dụng cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ số tiền bạn đang nợ trong thẻ tín dụng.

Tức là tất cả các giao dịch của bạn phát sinh trong Chu kỳ mới (sau Ngày sao kê) đều bị tính lãi suất.

Chỉ khi nào bạn thanh toán đầy đủ số nợ cũ của những kỳ trước thì quyền lợi “Miễn lãi suất 45 ngày” của bạn sẽ được phục hồi.

Nếu chúng ta trả trễ hạn thanh toán và tích cực trả nợ thì thường phải mất ít nhất 2 – 3 Chu kỳ sao kê mới lấy lại được Quyền “Miễn lãi suất 45 ngày”.

Làm Gì … Có Chuyện Miễn Phí Lãi Suất?

  • “Làm gì … có chuyện miễn phí!”
  • “Miễn phí chỉ có thể lừa đảo!”
  • “Nếu miễn phí lãi suất thì ngân hàng “sống” bằng gì ta?”
  • “Ủa bộ ngân hàng không kinh doanh hả?”

Trên đây là những thắc mắc hết sức tự nhiên của một số khách hàng khi được mời mở thẻ tín dụng tại ngân hàng.

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng: “Nếu ngân hàng cho vay tiền miễn phí thì ngân hàng kiếm lợi nhuận bằng cách nào, lấy gì để trả lương nhân viên, chi trả các khoản chi phí và đầu tư phát triển” chưa?

Các lợi ích mà ngân hàng nhận được như:

– Ngân hàng có nguồn thu từ nhiều loại phí như: phí thường niên mỗi năm, phí phát hành thẻ, phí chậm thanh toán, phí rút tiền mặt, phí vượt hạn mức, phí giao dịch quốc tế, phí cấp lại thẻ, phí quản lý giao dịch ngoại tệ, phí chọn số thẻ, phí thu nợ tự động, phí thay đổi lại hạn mức,…

– Ngân hàng có nguồn thu từ lãi suất với những trường hợp khách hàng trả trễ hạn thanh toán.

– Ngân hàng sẽ được hưởng phí giao dịch khi bạn sử dụng thẻ tín dụng.

Nếu ngân hàng giúp kéo một lượng khách hàng nhất định đến các cửa hàng (thông qua tin tức quảng cáo trên website, các chương trình tiếp thị,… của ngân hàng) thì các cửa hàng sẽ trả Phí giao dịch cho ngân hàng, mức phí này thường là 7% với giao dịch trong nước và 2% – 3% với các giao dịch quốc tế.

– Trong quá trình sử dụng, khách hàng hiểu và cảm nhận được các lợi ích từ thẻ tín dụng cũng như chất lượng phục vụ từ ngân hàng thì thường sẽ dễ dàng sử dụng thêm các sản phẩm – dịch vụ khác của ngân hàng.

– Nếu khách hàng để quá hạn không thanh toán hoặc không thanh toán hết tổng dư nợ thì ngân hàng sẽ áp dụng các sản phẩm vay tín chấp khác với lãi suất cao hơn.

– Phí hoán đổi.

Xem thêm: Điều Kiện Mở Thẻ Tín Dụng VIB Online Plus Và Cách Mở Thẻ (Chi Tiết)

Kết Luận

Vậy là chúng ta đã biết nguyên tắc tính lãi thẻ tín dụng, cách tính lãi thẻ tín dụng cùng với việc được “miễn lãi 45 ngày” của thẻ tín dụng.

Nếu chúng ta tận dụng tốt lợi ích của thẻ tín dụng, đặc biệt là việc “miễn lãi 45 ngày” thì thẻ tín dụng sẽ là một trợ thủ đắc lực về tài chính cho chúng ta.

Chúc bạn thành công!

mở thẻ tín dụng VIB online plus trên nền tảng neo