Home » Vay Tiêu Dùng » Nợ Xấu Ngân Hàng Là Gì? Nợ Xấu Gồm Những Nhóm Nào?

Nợ Xấu Ngân Hàng Là Gì? Nợ Xấu Gồm Những Nhóm Nào?

vay tiền avay

Nợ xấu là các khoản nợ bị trễ hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên, khi bị nợ xấu bạn sẽ không thể vay ngân hàng. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ biết nợ xấu gồm những nhóm nào? Cách xóa nợ xấu ngân hàng trên CIC, bị nợ xấu có vay được không? và những kinh nghiệm để tránh bị nợ xấu?

Nợ Xấu Ngân hàng Là Gì?

Nợ xấu là các khoản nợ bị trễ hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên. Những khoản nợ này có tính chất là khó đòi nên còn được gọi là nợ khó đòi, người đi vay bị nghi ngờ về khả năng thanh toán, người cho vay có nguy cơ mất vốn.

Sau khi cập nhật thông tin từ các tổ chức tín dụng thì Trung tâm CIC sẽ phân loại khách hàng và chia thành 5 Nhóm Nợ tương ứng với 5 mức độ trễ hạn thanh toán của khách hàng.

Để có thể kiểm tra, chúng ta cần đăng ký một tài khoản trên hệ thống CIC và gửi yêu cầu kiểm tra.

Mời bạn tham khảo Bài viết về kiểm tra CIC cá nhân miễn phí để biết cách kiểm tra nợ xấu cá nhân online và miễn phí cho bản thân mình mà không cần phải vay vốn ngân hàng.

Nợ Xấu Gồm Những Nhóm Nào?

Nợ xấu gồm các nhóm nợ 3, 4 và 5.

  • Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn, trả trễ hạn từ 0 đến dưới 10 ngày
  • Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý, trả trễ hạn từ 10 đến 90 ngày
  • Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn, trả trễ hạn từ 91 đến 180 ngày
  • Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ mất vốn, trả trễ hạn từ 181 đến 360 ngày
  • Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn, trả trễ hạn trên 360 ngày

Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn

+ Các khoản nợ trong hạn được đánh giá là có khả năng thu hồi toàn bộ vốn gốc và lãi đúng thời hạn thanh toán,

+ Các khoản nợ có thời gian trả trễ hạn từ 0 đến dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi phần vốn + lãi chậm trả, và phần vốn + lãi còn lại đúng thời hạn.

Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý

+ Khoản nợ có thời gian trả trễ hạn từ 10 đến 90 ngày.

+ Các khoản nợ được điều chỉnh thời hạn (hoặc gia hạn) trả nợ lần đầu (Nhóm 2a)

Nợ Xấu Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

+ Các khoản nợ có thời gian trả trễ hạn từ 91 đến 180 ngày

+ Các khoản nợ được miễn giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn (hoặc gia hạn) trả nợ lần đầu tiếp tục bị quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ được điều chỉnh lại lần đầu (các khoản nợ Nhóm 2a tiếp tục bị trễ hạn dưới 30 ngày)

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn (hoặc gia hạn) trả nợ lần thứ hai (Nhóm 3a)

Nợ Xấu Nhóm 4: Nợ nghi ngờ mất vốn

+ Các khoản nợ có thời gian trả trễ hạn từ 181 đến 360 ngày

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn (hoặc gia hạn) trả nợ lần đầu tiếp tục bị quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được điều chỉnh lại lần đầu (Nhóm 2a tiếp tục bị trễ hạn từ 30 đến dưới 90 ngày)

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn (hoặc gia hạn) trả nợ lần thứ hai tiếp tục bị quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ được điều chỉnh lại lần thứ hai (Nhóm 3a tiếp tục bị trễ hạn dưới 30 ngày)

Nợ Xấu Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn

+ Các khoản nợ có thời gian trả trễ hạn trên 360 ngày.

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được điều chỉnh lại lần đầu (Nhóm 2a tiếp tục bị trễ hạn trên 90 ngày)

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn trả nợ lần thứ hai tiếp tục bị quá hạn từ 30 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được điều chỉnh lại lần thứ hai (Nhóm 3a tiếp tục bị trễ hạn trên 30 ngày)

+ Các khoản nợ được điều chỉnh lại thời hạn (hoặc gia hạn) trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

Xem thêm: Các Gói Vay Tín Chấp Ngân Hàng Hấp Dẫn Nhất Hiện Nay

Bị Nợ Xấu Bao Lâu thì Xóa?

Với mỗi nhóm nợ và mỗi trường hợp nợ xấu sẽ có các cách xóa khác nhau, cụ thể như sau:

Xóa Nợ Nhóm 2

Bạn không thể xóa nợ nhóm 2 mà phải đợi trong vòng 12 tháng. Tuy nợ nhóm 2 chưa phải là nợ xấu nhưng khi bạn rơi vào nhóm nợ này thì lịch sử tín dụng của bạn sẽ được lưu trữ trên CIC trong vòng 12 tháng.

Trong 12 tháng bạn vẫn có thể vay được ở một số công ty tài chính nào đó sau khi được xem xét và kiểm duyệt một cách gắt gao.

Sau 12 tháng thì lịch sử nợ nhóm 2 của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống CIC và CIC của bạn trở nên “sạch sẽ” hơn.

Xóa Nợ Xấu Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5

Bạn không thể xóa nợ xấu nhóm 3, 4 và 5 ngay, bởi vì đối với các nhóm nợ này thì lịch sử tín dụng của bạn sẽ được lưu trữ trên hệ thống CIC trong vòng 5 năm.

Tức là kể từ khi bạn tất toán khoản nợ đó đến khi hết hạn 5 năm thì bạn không thể vay vốn ở bất kỳ Tổ chức tín dụng nào.

Sau 5 năm, lịch sử nợ xấu của bạn không còn trên CIC nữa thì bạn mới tiếp tục vay vốn được.

Hay nói cách khác, nếu chúng ta bị nợ nhóm 3, 4 và 5 thì không còn cách nào khác là phải đợi hết 5 năm thì lịch sử tín dụng mới bị xóa.

Do đó, nếu bạn phát hiện mình bị nợ nhóm 3, 4 hoặc 5 thì hãy nhanh chóng tất toán khoản nợ ấy sớm nhất có thể.

Bằng cách này, chúng ta sẽ rút ngắn khoảng thời gian mà lịch sử tín dụng được lưu trữ trên CIC, từ đó khoản nợ sẽ bị xóa nhanh hơn.

Cách xóa nợ xấu ngân hàng 2

Cách Xóa Nợ Xấu Dưới 10 Triệu Đồng 

Theo quy định về xóa nợ xấu của ngân hàng TW và chính sách cung cấp sản phẩm của CIC, nếu bạn phát sinh nợ xấu dưới 10 triệu đồng thì sau khi bạn tất toán khoản nợ đó, đồng thời các TCTD cập nhật thông tin lên CIC theo đúng định kỳ một tháng một lần thì trễ nhất là 5 ngày làm việc của tháng tiếp theo, hệ thống CIC sẽ xóa thông tin về khoản nợ đó của bạn.

Bằng cách này, ngân hàng TW đã tạo điều kiện thuận lợi để cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với nguồn tín dụng hơn.

Trong trường hợp này, nếu bạn có khoản nợ xấu dưới 10 triệu đồng, chỉ cần bạn tất toán sớm thì lịch sử CIC của bạn sẽ bị xóa.

Trong trường hợp bạn không hề vay vốn ngân hàng, hoặc có vay vốn tiêu dùng và luôn trả đúng hạn nhưng vẫn bị nợ xấu oan uổng vì một số lý do hi hữu như:

– Bị kẻ gian lợi dụng sử dụng thông tin cá nhân để vay vốn và gây ra.

– Bộ phận thu hộ không nộp tiền đúng hạn về tổ chức tín dụng

– Nhập liệu có sai sót số CMND.

– Do lỗi kỹ thuật của hệ thống máy tính.

– Thông tin khoản vay ban đầu bị nhập sai dẫn đến khoản vay lớn hơn so với thực tế, v.v…

Lúc này, để xóa nợ xấu bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ pháp lý cá nhân cùng những hóa hơn, chứng từ chứng minh việc thanh toán đúng hạn (nếu có vay) và thực hiện khiếu nại với tổ chức tín dụng nơi chúng ta bị ghi nhận là nợ xấu.

Ngay sau khi ngân hàng (công ty tài chính) xác minh đúng sự thật thì khoản nợ đó sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống CIC.

Xem thêm: Sao Kê Thẻ Tín Dụng Là Gì? Chi Tiết Cách Đọc Sao Kê Thẻ Tín Dụng

Nợ Xấu Có Vay Được Không?

Nhìn chung khi bạn bị nợ xấu bạn sẽ không thể vay được mà phải đợi đến khi nợ xấu được xóa.

Nợ nhóm 1

Với nợ nhóm 1, bạn vẫn có thể vay ngân hàng bình thường. Nếu bạn trả nợ đúng hạn, hoặc không thường xuyên trễ hạn dưới 10 ngày, có lý do khách quan (như công ty chậm trả lương…) thì bạn vẫn sẽ vay được.

Nếu bạn thường xuyên trả trễ hạn càng gần 10 ngày dẫn đến tự động hình thành một lịch trả nợ mới thì có thể ngân hàng sẽ điều chỉnh thời hạn trả nợ lần đầu và CIC của bạn dễ bị “nhảy nhóm” lên nhóm 2, lúc này việc vay vốn về sau sẽ khó khăn hơn.

Nợ nhóm 2

Với nợ nhóm 2, việc vay vốn của bạn sẽ khó khăn hơn vì bạn được các tổ chức tín dụng “ưu tiên chú ý” theo dõi đến lịch sử trả nợ của mình và việc cho bạn vay sẽ được xem xét rất kỹ lưỡng.

Tùy vào tình hình kinh tế, lý do trả trễ hạn, điều kiện vay vốn của sản phẩm, quy chế chính sách của ngân hàng và công ty tài chính tại từng thời điểm… mà có một số Tổ chức tín dụng sẽ có thể linh động cho bạn vay vốn.

Nhưng lúc này, số tiền vay, lãi suất vay và kỳ hạn trả sẽ không được ưu đãi như ở Nhóm 1.

Nợ xấu nhóm 3, 4, 5

Nếu bị nợ xấu nhóm 3, 4 và 5 thì bạn không thể vay được nữa, lúc này thì tất cả các tổ chức tín dụng sẽ từ chối không cho bạn vay vốn.

Vì dựa trên lịch sử tín dụng là bạn bị nợ nhóm 3, 4, 5 thì họ “không thể tin” bạn và không có căn cứ cơ sở nào để cấp tín dụng cho bạn.

Kinh Nghiệm “Xương Máu” Để Tránh Bị Nợ Xấu

Cách để xóa nợ xấu ngân hàng

– Trước khi quyết định đi vay vốn, bạn hãy chắc chắn rằng mình đã trả lời xong các câu hỏi như: Liệu có cách nào khác không nếu mình không đi vay? Nếu mình không vay thì vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào? Nếu mình không vay thì mình sẽ được gì và mất gì?

– Nếu bạn quyết định đi vay thì bạn hãy tìm hiểu các TCTD khác nhau để tìm ra TCTD nào có điều kiện vay vốn hợp với điều kiện của mình và lãi suất phù hợp nhất để nộp hồ sơ vay vốn.

– Bạn hãy trao đổi kỹ với Nhân viên tín dụng về các mặt như khoản vay, kỳ hạn, lãi suất vay, khoản phải trả hàng tháng, mức phạt trễ hạn, phí tất toán, v.v… để xem mình có đủ khả năng trả nợ hay không và tìm phương án hợp lý để đảm bảo khả năng trả nợ.

– Khi bạn đã được duyệt vay và nhận tiền giải ngân thì hãy có một kế hoạch chi tiêu hợp lý, kèm theo đó là các biện pháp quản lý tài chínhquản lý vốn vay để đảm bảo khả năng trả nợ hàng tháng.

– Bạn cũng nên theo dõi lịch trả nợ của mình cũng như thông tin cập nhật trên hệ thống ngân hàng phòng khi có sai sót.

– Trong quá trình trả nợ vay, bạn nên sử dụng các phương tiện thanh toán tiện lợi, nhanh chóng như:

+ Thanh toán trực tuyến, cổng thanh toán điện tử như Momo, máy nộp tiền tự động,

+ Thanh toán qua các của hàng thu hộ gần nhất như Viettel, Thế giới di động…

+ Sử dụng các phương tiện thanh toán có tính chất tự động như Viết ủy nhiệm chi,.

Bằng những cách này thì khi bạn bận rộn thậm chí quên trả nợ thì số tiền trả mỗi tháng vẫn được chuyển vào tài khoản của TCTD, qua đó bạn giảm thiểu nguy cơ bị nợ xấu.

Câu Hỏi Thường Gặp

Nợ Xấu Gồm Những Nhóm Nào?

Nợ xấu gồm 3 nhóm nợ là nhóm 3, 4 và 5

Nợ Xấu Nhóm 3 Bao Lâu Được Xóa?

Nợ Xấu nhóm 3 sẽ được xóa sau 5 năm.

Nợ Xấu Nhóm 5 Bao Lâu Được Xóa?

Nợ Xấu nhóm 5 sẽ được xóa sau 5 năm.

Nợ Xấu Đã Tất Toán Có Vay Được Không?

Nếu bạn bị nợ xấu dưới 10 triệu đồng và đã tất toán thì bạn vẫn vay được. Nếu khoản nợ xấu trên 10 triệu đồng thì bạn không vay được ngay mà phải đợi 5 năm sau.

Nợ Xấu Dưới 10 Triệu Khi Nào Được Xóa?

Nợ xấu dưới 10 triệu đồng sẽ được xóa trễ nhất là sau 5 ngày làm việc của tháng tiếp theo sau tháng bạn đi tất toán.

Nợ Xấu Có Vay Được Không?

Nếu bạn bị nợ xấu thì bạn không thể vay ở bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Nếu bạn bị nợ xấu dưới 10 triệu đồng và đã tất toán thì bạn vẫn vay được.

Có thể bạn quan tâm:

Kết luận

Nợ xấu là một “kỉ niệm không thật sự đẹp” và có ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta trước các tổ chức tín dụng, từ đó làm giảm khả năng vay vốn của chúng ta trong tương lai.

Hy vọng sau bài viết này, bạn đã biết được nợ xấu là gì, nợ xấu gồm những nhóm nào, cách xóa nợ xấu ngân hàng trên CIC, biết mình có vay vốn được không khi bị nợ xấu. Cuối cùng, bạn đã nắm được những kinh nghiệm cần thiết khi đi vay vốn để tránh bị nợ xấu ngân hàng.

Chúc bạn thành công!

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen