Home » Chứng Khoán » Quỹ Đại Chúng Là Gì? So Sánh Quỹ Đại Chúng Và Quỹ Thành Viên

Quỹ Đại Chúng Là Gì? So Sánh Quỹ Đại Chúng Và Quỹ Thành Viên

vay tiền avay

Quỹ đại chúng là một dạng quỹ đầu tư khá hấp dẫn trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh những lợi ích mà quỹ này mang lại cho nhà đầu tư thì quỹ đầu tư đại chúng cũng có một số mặt hạn chế nhất định. Bài viết sau sẽ chia sẻ với bạn Quỹ đầu tư đại chúng là gì, So sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên, các lợi ích của chứng chỉ quỹ đại chúng và hạn chế của quỹ đầu tư đại chúng.

Quỹ Đại Chúng Là Gì?

Quỹ đại chúng (Quỹ đầu tư đại chúng – Public Fund) là Quỹ đầu tư thực hiện việc huy động vốn bằng cách phát hành chứng chỉ quỹ rộng rãi ra công chúng.

Quỹ đại chúng còn có tên gọi khác là Quỹ đầu tư công chúng hay Quỹ đầu tư tập thể, đây là một dạng Quỹ đầu tư, bên cạnh quỹ đầu tư thành viên.

Việc phát hành Chứng chỉ quỹ ra công chúng như thế nào sẽ do Luật chứng khoán quy định. Nhưng nhìn chung, Quỹ đại chúng sẽ phát hành chứng chỉ quỹ cho số lượng lớn các nhà đầu tư bằng cách truyền tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các nhà đầu tư này có thể là các tổ chức hoặc cá nhân, nhưng trong các nhà đầu tư vào quỹ đại chúng, thông thường và chiếm đa số vẫn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức đầu tư chuyên nghiệp. Họ cần giảm rủi ro, chi phí và tiết kiệm thời gian nên đã tìm đến Quỹ đầu tư đại chúng.

Theo cấu trúc vận động thì Quỹ đầu tư đại chúng được chia thành 3 loại là Quỹ đóng, Quỹ mở và Đơn vị tín thác đầu tư – UITs. Chúng ta hãy tìm hiểu 3 loại này trong phần tiếp theo.

So Sánh Quỹ Đại Chúng Và Quỹ Thành Viên

Quỹ Đầu Tư Đại Chúng có một số đặc điểm riêng để phân biệt với Quỹ Đầu Tư Thành Viên. Khi so sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên ta tìm thấy một số điểm khác biệt như sau:

– Quỹ đại chúng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá và phát hành rộng rãi Chứng chỉ quỹ ra công chúng, còn Quỹ thành viên thì thông tin có tính chất nội bộ, riêng lẻ đến từng nhà đầu tư cụ thể.

– Các nhà đầu tư bao gồm các các tổ chức và các cá nhân nhà đâu tư nhỏ lẻ, thường có quy mô đầu tư nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức đầu tư chuyên nghiệp, còn Quỹ thành viên thì chỉ gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp như Định chế tài chính, tập đoàn kinh tế lớn,…

– Số lượng thành viên của quỹ không giới hạn nhưng ít nhất là 100 thành viên, và không kể các nhà đầu tư chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ (Trừ Quỹ hoán đổi danh mục), còn Quỹ thành viên thì có số lượng từ 2 – 99 thành viên.

– Nhà đầu tư không tham gia kiểm soát hoạt động của quỹ, còn Quỹ thành viên thì các nhà đầu tư có quyền tham gia kiểm soát hoạt động của quỹ.

– Quỹ đại chúng có tính thanh khoản cao hơn Quỹ thành viên.

Đừng Bỏ Lỡ: Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì? 12 Kinh Nghiệm Đầu Tư CKPS Hiệu Quả

Quỹ Đóng Và Quỹ Mở

so sánh quỹ đóng và quỹ mở

– Quỹ Đóng (Closed – End – Fund)

Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại.

Quỹ đóng có những đặc điểm cơ bản như:

+ Quỹ đóng không phát hành chứng chỉ quỹ hay cổ phần liên tục mà chỉ được phát hành một lần với số lượng nhất định thông qua các đợt chào bán ra công chúng (IPO)

+ Chứng chỉ Quỹ đóng không được hoàn lại, quỹ không có trách nhiệm mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư trước thời hạn kết thúc hay giải thể quỹ

+ Các nhà đầu tư có thể mua bán chứng chỉ quỹ với nhau trên thị trường thứ cấp

+ Giá bán chứng chỉ quỹ được quyết định bởi cung cầu trên thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (NAV Per Unit)

+ Quy mô vốn của Quỹ đóng sẽ được giữ ổn định trong suốt thời gian hoạt động của quỹ

+ Vì có khả năng đầu tư vào tài sản có tính thanh khoản thấp nhiều hơn Quỹ mở nên Quỹ đóng có tính thanh khoản thấp hơn so với Quỹ mở.

+ Quỹ đóng được giới hạn thời gian hoạt động và được quy định trong điều lệ của quỹ

– Quỹ Mở (Open – End – Fund)

Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại.

Quỹ mở có những đặc điểm cơ bản như:

+ Quỹ mở phát hành chứng chỉ quỹ hoặc cổ phần liên tục, nhà đầu tư có thể mua bất cứ lúc nào.

+ Chứng chỉ quỹ mở được hoàn lại. Nhà đầu tư có thể rút vốn bằng cách bán lại chứng chỉ cho quỹ bất cứ lúc nào

+ Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ thông qua môi giới hoặc mua trực tiếp từ quỹ chứ không giao dịch trên thị trường thứ cấp

+ Giá mua bán chứng chỉ quỹ mở được quyết định dựa trên cơ sở Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ NAV Per Unit.

Giá Bán = NAVPU + Phí Phát Hành.

Giá Mua = NAVPU – Phí Mua Lại.

– Quy mô vốn của Quỹ mở có thể thay đổi tăng giảm liên tục phụ thuộc lượng vốn đầu tư vào quỹ và lượng vốn rút ra khỏi quỹ.

– Quỹ mở hạn chế đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản thấp, do đó có tính thanh khoản cao hơn so với Quỹ đóng.

– Quỹ mở không bị giới hạn thời gian hoạt động.

Xem thêm: Chứng Khoán VPS Là Gì? Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán VPS Online

Đơn Vị Tín Thác Đầu Tư – UITs

đơn vị tín thác đầu tư

Đơn Vị Tín Thác (Ủy Thác) Đầu Tư (Unit Investment Trusts – UITs): là một Quỹ tín thác (Trust) được các nhà tài trợ ký gửi một danh mục đầu tư chứng khoán cố định (có thể bao gồm bất động sản), sau đó chia nhỏ thành các đơn vị quỹ (Unit) và cuối cùng là phân phối cho các nhà đầu tư.

– Các nhà tài trợ có thể là các công ty môi giới hoặc các tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Danh mục đầu tư của UITs có thể gồm nhiều loại tài sản khác nhau, nhưng chủ yếu là danh mục đầu tư các loại trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty,…

– Giống quỹ đầu tư dạng đóng, chứng chỉ quỹ của UITs được phát hành một lần.

Tuy nhiên, vì các nhà tài trợ cho các nhà đầu tư được phép bán lại chứng chỉ quỹ cho mình và các nhà đầu tư khác nên thị trường thứ cấp được duy trì.

– Danh mục đầu tư của UITs được duy trì cố định, trong suốt thời hạn đầu tư của quỹ không phát sinh thêm giao dịch chủ động, nên UITs không cần có sự quản lý từ những chuyên gia quản lý đầu tư chuyên nghiệp, do đó UITs được gọi là Quỹ đầu tư không được quản lý (Unmanaged Fund)

– UITs có thời hạn được xác định ngay khi thành lập.

Trên thực tế, tại các thị trường tài chính phát triển thì Quỹ mở là quỹ có quy mô lớn nhất và vai trò quan trọng nhất so với quỹ đóng và các UITs.

Tại các thị trường tài chính mới thì thường triển khai Quỹ đóng trước, sau đó mới là Quỹ mở và các UITs.

Lợi Ích Khi Mua Chứng Chỉ Quỹ Đại Chúng

Vì quỹ đại chúng là một quỹ đầu tư nên có tất cả những lợi ích và ưu điểm của một quỹ đầu tư, khi mua chứng chỉ của một Quỹ đại chúng các nhà đầu tư sẽ nhận được tất cả những lợi ích sau:

Tiết Kiệm Nhiều Thời Gian Và Công Sức

So với tự mình đầu tư trên thị trường tài chính thì tham gia vào quỹ đầu tư giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức nghiên cứu vì các chuyên gia của quỹ sẽ thực hiện việc tìm kiếm, phân tích thị trường, lựa chọn loại hình đầu tư, theo dõi và kiểm soát quá trình đầu tư,…

Tăng Tính Thanh Khoản

Các chứng chỉ quỹ đầu tư có tính thanh khoản tốt hơn các công cụ đầu tư riêng lẻ (như Cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ, bất động sản, trái phiếu muốn thanh toán trước hạn, vốn cổ phần riêng lẻ,…)

Do đó các nhà đầu tư sẽ có thể nhanh chóng chuyển chứng chỉ quỹ thành tiền mặt bằng cách bán trên thị trường thứ cấp đối với Quỹ đóng và bán lại cho quỹ đối với Quỹ mở mà không tốn nhiều chi phí.

Giảm Thiểu Rủi Ro Nhờ Việc Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư

Phương châm “Không bao giờ bỏ toàn bộ trứng vào một giỏ” đã cho thấy rằng đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những nguyên tắc đầu tư quan trọng của các nhà đầu tư.

Đến với các quỹ đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư có quy mô lớn, các nhà đầu tư có cơ hội giảm thiểu rủi ro, đạt được nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau

Đồng thời có thể nắm được các cơ hội đầu tư thuận lợi nhờ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư trên các phương diện như: ngành đầu tư, số lượng chứng khoán, loại chứng khoán, thị trường đầu tư,…

Giảm Chi Phí Hoạt Động

Vì các quỹ đầu tư thường có quy mô tương đối lớn nên các chi phí như: chi phí quản lý, chi phí thông tin, chi phí nghiên cứu, ci phí giao dịch, chi phí môi giới,… tính trên cùng một số tiền đầu tư thì thấp hơn đáng kể so với các khoản đầu tư nhỏ lẻ.

Do đó, đến với các quỹ đầu tư thì các nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn.

Quản Lý Chuyên Nghiệp

Các quỹ đầu tư luôn được quản lý bởi đội ngũ quản lý quỹ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, có bề dày kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng trên thị trường tài chính và hoạt động đầu tư tài chính.

Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư còn có các phương pháp và quy trình đầu tư chuyên nghiệp do đó sẽ giảm thiếu rủi ro đầu tư và bảo đảm lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia vào quỹ.

Tăng Khả Năng Tiếp Cận Các Cơ Hội Đầu Tư

Khi đến với quỹ đầu tư, vốn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được tập hợp lại thành một quỹ đầu tư lớn hơn và dễ dàng vượt qua rào cản về quy mô trên thị trường để tham gia vào những thị trường có giá trị các khoản đầu tư lớn.

Hạn Chế Của Quỹ Đại Chúng

quỹ đầu tư đại chúng

Mặc dù bản thân có rất nhiều ưu điểm và lợi thế đã được kể trên, trên thực tế, khi đi vào hoạt động các Quỹ đại chúng thường bị giới hạn bởi một số hạn chế hoạt động như:

Không được góp vốn hoặc đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ công chúng đó hoặc một quỹ khác.

– Vốn và tài sản của Quỹ đại chúng không được dùng để cho vay hay bảo lãnh bất kỳ khoản vay nào và không được phép đi vay để tài trợ cho các hoạt động đầu tư của Quỹ.

– Quỹ đại chúng được phép vay ngắn hạn để chi trả các chi phí hoạt động cần thiết, thời hạn vay không được vượt quá 30 ngày và tổng giá trị các khoản vay không được vượt quá 5% Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại mọi thời điểm.

Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản quỹ vào bất động sản, trừ trường hợp Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư bất động sản hoặc là đầu tư vốn của Quỹ mở vào bất động sản

Không được đầu tư vào quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành.

Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành.

Không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau.

– Cơ cấu đầu tư của Quỹ đại chúng có thể bị sai lệch nhưng không được vượt quá 15% và sai lệch phải do nguyên nhân là tăng/giảm thị giá tài sản đầu tư và các khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đọc Bảng Giá Chứng Khoán Dễ Dàng, Nhanh Chóng

Kết Luận

Rõ ràng là quỹ đại chúng là một dạng quỹ đầu tư khá hấp dẫn, mang lại nhiều lợi ích lớn cho các nhà đầu tư. Đây là loại quỹ mà chúng ta nên cân nhắc tìm hiểu khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Hy vọng, bạn đã biết được Quỹ đại chúng là gì, sự khác nhau khi so sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên, những lợi ích của chứng chỉ quỹ đại chúng cũng như mặt hạn chế của quỹ đại chúng để có thể có quyết định đầu tư hợp lý.

Chúc bạn thành công!

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen