Home » Hàm Tài Chính » Hàm IRR Là gì? Cách Tính IRR Trong Excel Nhanh Chóng

Hàm IRR Là gì? Cách Tính IRR Trong Excel Nhanh Chóng

vay tiền avay

Hàm IRR là một hàm Excel quan trọng giúp chúng ta tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án để có quyết định đầu tư hợp lý. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hàm IRR là gì, công thức hàm IRR, cách sử dụng hàm IRR để tính IRR trong Excel, một số lưu ý khi dùng hàm và một số bài tập ví dụ về hàm IRR đơn giản.

Hàm IRR Là Gì?

Hàm IRR là một hàm tài chính trong Excel được dùng để tính suất sinh lời nội bộ (hay tỷ suất hoàn vốn nội bộ) của một dự án đầu tư có dòng tiền định kỳ.

IRR là viết tắt của cụm từ Internal Rate of Return, có nghĩa là tỷ suất sinh lời nội bộ, hoặc tỷ suất hoàn vốn nội bộ, hoặc tỷ suất sinh lời nội tại.

IRR là một suất chiết khấu mà tại đó hiện giá của dòng tiền ròng (NPV) của dự án bằng không.

công thức tính suất sinh lợi nội bộ
Công thức tính Suất sinh lợi nội bộ IRR

Để tìm IRR, chúng ta có thể giải phương trình trên, bất kỳ suất chiết khấu nào làm cho NPV = 0 thì là tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR.

Tuy nhiên, hàm NPV = 0 lại là một hàm đa nghiệm, khi mà dòng tiền có dấu hiệu thay đổi dấu nhiều lần thì sẽ có nhiều giá trị IRR làm cho NPV = 0.

Do đó, nếu sử dụng hàm IRR để tính tỷ suất sinh lời nội bộ thì Excel sẽ chỉ cho một kết quả duy nhất. Để tìm thêm kết quả khác, chúng ta phải thay đổi các giá trị Guess khác nhau. Điều này sẽ được nói rõ thêm trong phần bài tập về hàm IRR.

Bên cạnh NPV, IRR cũng là một chỉ tiêu thường xuyên được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá một dự án có hấp dẫn hay không, mức độ hấp dẫn của dự án đó và đưa ra quyết định. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ sử dụng cả NPV và IRR để đánh giá dự án.

Lưu ý: Hàm IRR chỉ sử dụng được khi các dòng tiền phát sinh đều đặn theo thời gian. Nếu các dòng tiền này phát sinh không đều đặn thì chúng ta không thể dùng hàm IRR mà cần dùng hàm XIRR.

Cách Sử Dụng Hàm IRR Trong Excel

Phần này sẽ chia sẻ với bạn cách tính IRR trong Excel và một số lưu ý khi sử dụng hàm.

Để có thể tính được IRR trong Excel thì chúng ta cần biết được các giá trị dòng tiền của một dự án. Những giá trị này sẽ đóng vai trò là đối số khi chúng ta nhập hàm IRR.

Tuy là một chỉ tiêu hữu ích trong việc đánh giá dự án đầu tư nhưng IRR cũng có một số hạn chế là (1) Có những dự án có nhiều IRR khác nhau, (2) Không sát với thực tế, do thu nhập được đem đi tái đầu tư sẽ phụ thuộc vào lãi suất thị trường chứ không phải mức sinh lời ban đầu,…

Để khắc phục những hạn chế này, chúng ta cần sử dụng chỉ tiêu suất sinh lợi nội bộ hiệu chỉnh MIRR. Chỉ tiêu này có thể được tính bằng hàm MIRR.

Xem thêmHàm NPV Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính NPV Trong Excel

Công Thức Hàm IRR Trong Excel

Công thức tính IRR trong Excel là: =IRR(Values, [Guess])

công thức, cú pháp hàm irr trong excel
Công thức Hàm IRR trong Excel

Trong đó:

Values. Đây là đối số bắt buộc phải có trong hàm IRR.

Values là tập hợp các giá trị dòng tiền của dự án đầu tư. Theo công thức NPV đã biết thì các giá trị này chính là hiệu số của các khoản thực thu và thực chi trong từng giai đoạn đầu tư của dự án.

Dòng tiền của dự án còn được gọi là dòng ngân lưu, là một chuỗi các giá trị ngân lưu ròng của dự án trong từng giai đoạn đầu tư.

Guess là dự đoán của chúng ta về kết quả của IRR. Đây là đối số không bắt buộc phải có trong hàm IRR. Nếu đối số Guess bị bỏ qua thì Excel sẽ mặc định Guess = 10%, tức bằng 0.1. Bạn có thể nhập đơn vị % hoặc số thập phân vào công thức.

Tương tự như Hàm Rate, Excel cũng tính toán IRR bằng phương pháp thử – sai, hay kỹ thuật lặp. Lỗi #NUM! khi tính IRR sẽ xuất hiện nếu trong 20 lần kiểm tra Excel không tìm ra kết quả, lúc này chúng ta cần bổ sung Guess hoặc thay đổi các giá trị của Guess.

Lưu Ý Khi Tính IRR Trong Excel

– Để tính toán được IRR thì các giá trị dòng tiền chúng ta cung cấp phải đổi dấu ít nhất một lần. Tức là phải có ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm trong đối số Values. Nếu không hàm IRR sẽ báo lỗi #NUM!.

Giá trị dương thể hiện cho thu nhập lớn hơn chi phí, giá trị âm thể hiện cho chi phí lớn hơn thu nhập.

– Hàm IRR sẽ “lắp ráp” các giá trị dòng tiền theo trật tự thời gian. Do đó, khi cung cấp các giá trị dòng tiền bạn hãy đảm bảo chúng được sắp xếp đúng trật tự trước sau, nếu không Excel sẽ không tính được hoặc cho kết quả sai lệch.

– Nếu một ô nào đó là một ô trống hoặc chứa chữ cái hay các giá trị logic thì Excel sẽ bỏ qua không tính. Nếu ô bị bỏ qua đó có giá trị dòng tiền thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Do đó, bạn hãy đảm bảo mình đã kiểm tra các ô chứa giá trị dòng tiền trước khi tính toán.

– Thông thường chúng ta không cần thiết phải cung cấp đối số Guess. Tuy nhiên, nếu hàm IRR bị lỗi #NUM! Thì chúng ta cần bổ sung thêm Guess hoặc thay đổi Guess.

Bên cạnh đó, nếu các giá trị dòng tiền đổi dấu nhiều lần, tức phương trình NPV = 0 có nhiều nghiệm thì chúng ta cũng nên đổi Guess để tìm thêm các giá trị IRR khác.

Xem thêmHàm Nper Là Hàm Gì? Chức Năng, Cách Dùng Hàm Nper Trong Excel

Bài Tập Tính IRR Trong Excel

Bài Tập 1

Một dự án có các thông số dòng tiền (hay thu nhập ròng NCF – Net Cash Flow) như sau:

Năm01234
NCF-10050403020

Hãy tính tỷ suất sinh lời nội bộ IRR của dự án.

Lời Giải

bài tập tính irr trong excel
Bài tập ví dụ tính IRR trong Excel

Đối số Values sẽ bao gồm các giá trị dòng tiền được sắp xếp theo trật tự thời gian từ năm 0 đến năm 4 là: -100, 50, 40, 30, 20. Chúng ta giả định Guess = 15%.

Công thức chúng ta cần nhập là:

=IRR({-100, 50, 40, 30, 20}, 15%), hoặc

=IRR({-100, 50, 40, 30, 20}), hoặc chúng ta chọn mảng dữ liệu B3:F3 như trong hình.

Kết quả: Suất sinh lời nội bộ IRR của dự án là 17,8%.

Bài Tập 2

Một dự án có các thông số dòng tiền như sau:

Năm0123
NCF-15006450-88683935

Hãy tính IRR của dự án.

Lời Giải

ví dụ tính irr trong excel
Bài tập ví dụ tính IRR trong Excel

Ta thấy dòng tiền của dự án có sự đổi dấu, vậy nên dự án có thể sẽ có nhiều hơn một IRR. Do đó, khi tính IRR bằng Excel, chúng ta nên thay đổi các giá trị của đối số Guess để tìm thêm các giá trị IRR khác nếu có.

Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng 03 cách nhập hàm IRR và có 3 kết quả như sau:

= IRR({-1500, 6450, -8868, 3935}) = 4.42%

= IRR({-1500, 6450, -8868, 3935}, 15%) = 25.68%

= IRR({-1500, 6450, -8868, 3935}, 70%) = 99.91%

Vậy dự án có 03 tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR là 4.42%, 25.68% và 99.91%.

Bài Tập 3

Một dự án đầu tư có thông số thu nhập và chi phí như sau:

Năm0123456
Thực thu600070008000800090008000
Thực chi10000500045004500350035002500

Hãy tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR của dự án

Lời Giải

Bài tập tính Hàm IRR trong Excel

Ta đã biết các giá trị ngân lưu ròng của dự án là hiệu số giữa thực thu và thực chi của dự án đó theo từng giai đoạn.

Do đó, ta có bảng các giá trị dòng ngân lưu ròng như sau:

Năm0123455
NCF-10000100025003500450055005500

Từ đó, ta có công thức hàm IRR cần nhập là:

=IRR({-10000, 1000, 2500, 3500, 4500, 5500, 5500})

= 22.52%. Vậy, dự án đầu tư này có tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR = 22.52%.

Có thể bạn quan tâm:

Hàm FV Trong Excel, Cú Pháp, Cách Dùng Hàm Và Một Số Bài Tập

Hàm PMT Trong Excel Là Gì? Cách Dùng Hàm PMT Và Bài Tập Chi Tiết

Kết Luận

Chúng ta có nhiều cách khác nhau để tính IRR của một dự án đầu tư. Nhưng hàm IRR trong Excel sẽ giúp chúng ta tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ nhanh chóng và chính xác hơn.

Hy vọng rằng sau bài viết này bạn đã biết được hàm IRR là gì, công thức hàm IRR, cách sử dụng hàm IRR trong Excel để tính IRR của một dòng tiền và cách giải đáp một số bài tập thường gặp.

Chúc bạn thành công.

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen