Home » Hàm Tài Chính » Hàm NPV Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính NPV Trong Excel

Hàm NPV Là Gì? Hướng Dẫn Cách Tính NPV Trong Excel

vay tiền avay

Hàm NPV là một hàm tài chính rất hữu ích trong excel giúp chúng ta đánh giá được tiềm năng của một dự án đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hàm NPV là gì, công thức của hàm NPV, cách tính hàm NPV và một số bài tập tính NPV trong excel thường gặp.

Hàm NPV Là Gì?

Hàm NPV là một hàm tài chính trong excel giúp tính toán giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa trên các dòng ngân lưu ròng và một suất chiết khấu cho trước.

NPV là viết tắt của Net Present Value, có nghĩa là Hiện giá thu nhập thuần, Hiện giá thu nhập ròng, hay Giá trị hiện tại ròng.

NPV là chỉ tiêu về lợi ích ròng của một dự án đầu tư. Nói một cách đơn giản thì NPV được tính bằng cách lấy tổng hiện giá thực thu bằng tiền trừ đi tổng hiện giá thực chi bằng tiền trong suốt vòng đời của dự án.

công thức tính npv
Công thức tính NPV

Để tính được NPV thì chúng ta cần tính được ngân lưu ròng của dự án theo từng giai đoạn và biết được lãi suất chiết khấu.

Ngân Lưu Ròng = Thực Thu – Thực Chi.

Tuy nhiên, với những dự án lớn có thời gian dài và nhiều giai đoạn thì việc tính toán NPV sẽ phức tạp và mất thời gian hơn. Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể dùng hàm NPV trong excel.

NPV là chỉ tiêu phổ biến nhất được dùng để đánh giá tiềm năng của một dự án, sau đó là đến IRR. Trên thực tế, để đánh giá một dự án có đáng để đầu tư hay không, người ta thường phối hợp sử dụng cả NPV và IRR (thông qua 2 hàm NPV và IRR).

Xem thêm: Hàm IRR Là gì? Cách Tính IRR Trong Excel Nhanh Chóng

Cách Tính Hàm NPV Trong Excel

Để biết cách tính NPV trong excel chúng ta cần hiểu được công thức của hàm NPV và có các thông số cần thiết của các dòng tiền.

Hàm NPV chỉ giúp chúng ta tính được hiện giá ròng của dự án có các dòng tiền phát sinh theo định kỳ chứ không thể tính được hiện giá ròng của dự án có các dòng tiền không theo định kỳ.

Nếu bạn muốn tính Giá trị hiện tại ròng của dự án có dòng ngân lưu không theo định kỳ thì bạn hãy sử dụng Hàm XNPV.

Lưu ý:

Nếu nói chính xác thì hàm tài chính NPV chỉ có ý nghĩa là giúp chúng ta tính giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền trong tương lai của dự án (quy về năm hiện tại là năm 0) chứ không giúp chúng ta tính NPV của dự án.

Bởi vì, trong công thức NPV của chúng ta, t sẽ chạy từ 0 đến n, còn Excel sẽ chạy từ 1 đến n mà không cộng vào dòng tiền ở năm 0 (Tức tổng số đầu tiên của phương trình 2 trong hình 1).

Do đó, để tính NPV của dự án chúng ta cần cộng kết quả của hàm NPV trong Excel với giá trị dòng tiền ở năm 0. Một cách tượng trưng để dễ hình dung, chúng ta có thể nói:

NPV (Dự Án) = Kết Quả Hàm NPV + Dòng Tiền ở Hiện Tại.

Lưu ý: Công thức trên chỉ mang tính tượng trưng chứ không thể hiện nguyên lý của NPV.

Ví dụ như, năm 0 bạn đầu tư 100 triệu đồng và có doanh thu trong 5 năm sau đó. Khi đó, hàm NPV trong Excel sẽ tính hiện giá của dòng tiền từ năm thứ 1 đến năm thứ 5.

Để tính NPV của dự án chúng ta cần lấy kết quả này trừ đi 100 triệu đồng. 100 triệu đồng mang dấu âm vì là số tiền chúng ta phải bỏ ra đầu tư trong năm 0.

Công Thức Hàm NPV

Bạn có thể tính Hàm NPV dựa trên công thức là: =NPV(Rate, Value1, [Value2],…)

công thức tính hàm npv trong excel
Công thức tính hàm NPV trong Excel

Trong đó:

Rate là suất chiết khấu trong suốt vòng đời của dự án. Đây là đối số bắt buộc phải có trong hàm NPV.

Value1, Value2,…,Value(n) là các giá trị của dòng tiền ròng (ngân lưu ròng) của từng giai đoạn của dự án đầu tư.

Value1 là đối số bắt buộc phải có trong hàm NPV. Các đối số khác từ Value2 trở đi là tùy chọn, có thể có hoặc không.

Một Số Lưu ý Khi Dùng Hàm NPV Trong Excel

Khi dùng hàm NPV trong excel để tính giá trị hiện tại ròng của dự án đầu tư, bạn hãy chú ý một số điểm như:

– Các giá trị Value1, Value2,…, Value(n) phải có khoảng cách bằng nhau về thời gian và xuất hiện vào cuối mỗi giai đoạn.

– Excel sẽ tính hàm NPV theo thứ tự xuất hiện của dòng tiền từ năm 1 đến năm thứ n. Do đó, bạn hãy đảm bảo sự chính xác theo trật tự thời gian của các dòng tiền.

– Các ô trống, hoặc chứa các giá trị logic, hoặc được thể hiện ở dạng văn bản sẽ bị Excel bỏ qua khi tính NPV. Do đó, bạn hãy đảm bảo mình đã kiểm tra tính chính xác của các ô cần tính.

Xem thêm: Hàm Rate Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Rate Trong Excel

Bài Tập Tính NPV Trong Excel Có Lời Giải

Bài tập 1

Cho bảng ngân lưu của một dự án đầu tư sản xuất như sau, (Đơn vị tính: USD)

Năm0123456
NCF-5000100013001200140015001000

Hãy tính NPV của dự án trên, biết lãi suất chiết khấu là 12%.

Lời giải

Bài tập tính NPV trong Excel

Các đối số Value của hàm NPV sẽ là dãy số được sắp xếp theo đúng trật tự thời gian như bảng trên, ngoại trừ năm 0. Vì như trên đã nói, hàm NPV chỉ giúp chúng ta tính được hiện giá của các dòng tiền từ năm 1 đến năm thứ 5.

Do đó, để tính được NPV của dự án chúng ta cần nhập công thức hàm như sau:

= NPV(12%,{1000, 1300, 1200, 1400, 1500, 1000}) + (-5000), hoặc

= NPV(B2, C4:H4) + B4 như trong hình trên. Chúng ta được kết quả NPV của dự án là 30,84 USD

Bài tập 2

Một dự án đầu tư có các thông số như sau: (Đơn vị tính: USD)

Năm012345
Thực thu5000600070008000800010000
Thực chi10000400035004000300025002500

Biết suất chiết khấu là 15%, hãy tính NPV của dự án trên.

Lời giải

Bài tập tính NPV trong Excel 2

Như trong công thức NPV chúng ta đã biết, giá trị hiện tại ròng là hiệu số giữa hiện giá thực thu và hiện giá thực chi trong suốt vòng đời của dự án.

Do đó, trước khi tính NPV, chúng ta cần tính thu nhập ròng (ngân lưu ròng) của dự án, kết quả được cho trong bảng trên:

Từ bảng thu nhập ròng của dự án, ta dễ dàng có công thức tính NPV như sau:

= NPV(15%, {1000, 2500, 3000, 5000, 5500, 7500})  + (-10000) = 3568,2 USD.

Bài Tập 3

Một dự án đầu tư kinh doanh sản xuất có tổng vốn đầu tư là 15,000 USD, doanh thu dự kiến hàng năm là 10,000 USD. Tất cả mọi chi phí (bao gồm cả thuế) là 6,000 USD/năm. Giá trị thanh lý tài sản sau khi kết thúc 5 năm dự án là 500 USD. Dự án đã cho có thật sự hấp dẫn không, biết suất chiết khấu là 12%?

Lời Giải

Từ dữ kiện đã cho, chúng ta lập được bảng thông số dự án này như sau:

Bài tập tính NPV trong Excel
Bài tập tính NPV trong Excel 3

Sử dụng hàm NPV trong excel chúng ta tính được NPV của dự án này là NPV = -297.2$. Vậy, dựa trên kết quả NPV đã tính, dự án đã cho không hấp dẫn, chúng ta không nên đầu tư.

Có thể bạn quan tâm:

Hàm PPMT Là Gì? Cách Dùng Hàm Tài Chính PPMT Trong Excel

Hàm Nper Là Hàm Gì? Chức Năng, Cách Dùng Hàm Nper Trong Excel

Kết Luận

Hàm NPV và IRR là 2 anh em thân thiết đi đâu cũng có nhau, vì khi phải thẩm định một dự án đầu tư thì người ta thường sử dụng cả 2 chỉ số phổ biến này để kết luận.

Tuy nhiên, 2 chỉ số này chỉ dùng được với những dòng tiền định kỳ đều đặn, đối với những dòng tiền không theo định kỳ thì chúng ta không sử dụng hàm NPV và IRR được mà phải sử dụng hàm XNPV và XIRR.

Mong rằng sau bài viết này, bạn đã biết được hàm NPV là gì, ý nghĩa của hàm tài chính NPV, công thức tính hàm NPV và cách dùng hàm NPV trong excel để tính hiện giá thu nhập ròng. Cuối cùng bạn đã biết cách giải đáp một số bài tập tính NPV trong excel để phục vụ cho việc học tập của mình.

Chúc bạn thành công.

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen