Home » Hàm Tài Chính » Hàm PPMT Là Gì? Cách Dùng Hàm Tài Chính PPMT Trong Excel

Hàm PPMT Là Gì? Cách Dùng Hàm Tài Chính PPMT Trong Excel

vay tiền avay

Hàm PPMT là một hàm tài chính Excel thông dụng được ứng dụng rộng rãi trong ngành tín dụng. Hàm PPMT sẽ giúp bạn tính số tiền gốc phải trả. Trong bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hàm PPMT là gì, cú pháp hàm PPMT trong Excel và cách dùng hàm PPMT để tính số tiền gốc phải trả cho một khoản vay.

Hàm PPMT Là Gì?

Hàm PPMT là một hàm tài chính trong Excel được dùng để tính số tiền gốc phải trả của một kỳ bất kỳ khi khoản vay ngân hàng được trả theo kỳ khoản cố định, với một lãi suất cố định.

*Lưu ý: 

– Bạn chỉ có thể ứng dụng hàm PPMT khi khoản vay được trả theo kỳ khoản cố định với một lãi suất cố định.

Kỳ khoản cố định là một phương thức hoàn trả tiền nợ vay ngân hàng (hoặc công ty tài chính) mà trong đó số tiền phải trả hàng tháng là bằng nhau và không đổi trong suốt thời hạn vay.

– Khi trả theo phương thức kỳ hạn cố định thì số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ giảm dần, số tiền gốc phải trả hàng tháng sẽ tăng dần.

“PPMT” là dạng viết tắt của cụm từ “Principal Part Of The Payment” có nghĩa là Phần tiền gốc của khoản thanh toán.

Hàm PPMT, hàm IPMT và hàm PMT là 3 anh em sinh 3 trong hệ thống các hàm tài chính Excel.

Nếu Hàm PMT tính khoản phải trả gồm tiền gốc + tiền lãi và Hàm IPMT tính toán số tiền lãi phải trả thì hàm PPMT tính toán khoản tiền gốc phải trả.

Một cách tượng trưng chúng ta có thể nói là: PMT = PPMT + IPMT

Xem thêm: Hàm PPMT Là Gì? Cách Dùng Hàm Tài Chính PPMT Trong Excel

Cú Pháp Hàm Tài Chính PPMT Trong Excel

Hàm PPMT có cú pháp như sau:

= PPMT(Rate, Per, Nper, PV, [FV], [Type])

cú pháp hàm tài chính ppmt trong excel
Công thức Hàm tài chính PPMT trong Excel

Trong đó:

– Rate là lãi suất theo kỳ hạn. Đây là đối số bắt buộc phải có trong công thức hàm.  

– Per là kỳ thanh toán bất kỳ, Per phải lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng Nper. Đây là đối số bắt buộc trong hàm, với 1 =< Per =< Nper

– Nper là tổng số kỳ hạn thanh toán cho một dòng tiền. Đây là đối số bắt buộc phải có trong công thức hàm.

– PV là giá trị hiện tại hay giá trị khoản vay. Trong bài toán tính khoản phải trả khi vay vốn thì đây là đối số bắt buộc phải có trong cú pháp.

– FV là giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn đạt được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu FV được bỏ qua, thì Excel sẽ mặc định FV = 0 và bạn phải đưa vào đối số PV.

– Type được dùng để thể hiện hình thức thanh toán là đầu kỳ hay cuối kỳ. Nếu thanh toán vào đầu kỳ thì Type = 1, nếu thanh toán vào cuối kỳ thì type = 0. Nếu type được bỏ qua thì mặc định Type = 0.

Lưu ý Khi Sử Dụng Hàm PPMT

– Bạn hãy đảm bảo tính thống nhất trong việc sử dụng đơn vị của Nper và Rate, tức là tính theo tháng, hay quý, hay năm.

– Về dấu của PV, nếu khoản tiền “chảy vào túi” bạn thì bạn hãy nhập số dương, nếu tiền “ra khỏi túi” bạn thì bạn hãy nhâp số âm.

– Để hàm có nghĩa thì bắt buộc phải có 1 trong 2 đối số PV hoặc FV.

– Về lãi suất thì chúng ta có thể nhập dưới dạng phần trăm hoặc thập phân. Ví dụ như lãi suất là 1% thì chúng ta có thể nhập là 1% hoặc 0.01.

Xem thêm: Hàm FV Trong Excel, Cú Pháp, Cách Dùng Hàm Và Một Số Bài Tập

Một Số Bài Tập Hàm PPMT

Bài tập 1:

Bạn vay ngân hàng 100 triệu đồng trong 5 năm với lãi suất là 20%/năm và hoàn trả theo phương thức kỳ khoản cố định. Hỏi số tiền gốc bạn phải thanh toán cho ngân hàng vào tháng thứ 3? (Bỏ qua bảo hiểm rủi ro khoản vay).

Lời giải:

bài tập hàm ppmt
Bài tập Hàm tài chính PPMT

Ta có:

+ Rate = 20%/12

+ Per = 3

+ Nper = 5*12 = 60 tháng.

+ PV = 100 triệu. Đây là số tiền bạn vay ban đầu.

+ FV = 0. Vì sau 5 năm bạn trả hết nợ, số dư nợ trong tương lai của bạn = 0.

+ Type = 0. Vì thông thường, khi vay vốn ngân hàng chúng ta sẽ trả nợ vào cuối kỳ.

Ta có công thức hàm như sau:

= PPMT(20%/12, 3, 60, 100000, 0, 0) hoặc

= PPMT(20%/12, 3, 60, 100000). Kết quả số tiền gốc phải trả là 1.015.752 (đồng)

Bài tập 2:

Ngân hàng cho bạn vay 60 triệu đồng trong 36 tháng với lãi suất 18%/năm và trả theo phương thức kỳ khoản cố định. Hỏi số tiền gốc mà ngân hàng nhận được vào kỳ thứ 30? (Bỏ qua bảo hiểm rủi ro khoản vay).

Lời giải:

Cách dùng hàm ppmt trong excel
Cách dùng Hàm PPMT trong Excel

Ta có:

+ Rate = 18%/12

+ Per =30

+ Nper =36 tháng.

+ PV = 60 triệu đồng.

+ FV =0

+ Type = 0

Ta có công thức hàm như sau:

= PPMT(18%/12, 30, 36, 60000, 0, 0) hoặc

= PPMT(18%/12, 30, 36, 60000). Kết quả số tiền gốc phải trả là 1.954.457 đồng.

Đừng bỏ lỡ:

– Hàm IRR Là gì? Cách Tính IRR Trong Excel Nhanh Chóng

Hàm Rate Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Rate Trong Excel

Kết Luận

Vậy là bạn đã tìm hiểu xong hàm tài chính PPMT và cách ứng dụng hàm PPMT trong lĩnh vực tín dụng. Hàm PPMT, hàm PMT và hàm IPMT là bộ 3 hàm có vai trò quan trọng trong việc tính toán khoản vay, sử dụng 3 hàm này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực.

Mong rằng sau bài viết, bạn đã biết được hàm PPMT là gì và cách dùng hàm PPMT trong Excel để tính toán số tiền gốc phải trả hàng tháng.

Chúc bạn thành công!

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen