Home » Chứng Khoán » So Sánh Hợp Đồng Kỳ Hạn Và Hợp Đồng Tương Lai (Chi Tiết)

So Sánh Hợp Đồng Kỳ Hạn Và Hợp Đồng Tương Lai (Chi Tiết)

vay tiền avay

Hợp đồng kỳ hạn là một loại chứng khoán phái sinh rất cần thiết trên thị trường chứng khoán nhờ có những lợi ích khắc phục được hạn chế của hợp đồng tương lai. Sau bài viết này bạn sẽ biết được chính xác hợp đồng kỳ hạn là gì? 9 Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn và sự khác nhau khi phân biệt, so sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

Hợp Đồng Kỳ Hạn Là Gì?

Hợp đồng kỳ hạn (Forward contract) là một loại chứng khoán phái sinh mà trong đó bên mua và bên bán thỏa thuận với nhau ở thời điểm hiện tại nhằm mua bán một loại tài sản xác định vào một thời điểm trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn được giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC)

Chi tiết về tài sản, giá cả của hợp đồng vào ngày đáo hạn được ấn định ở thời điểm hiện tại.

Giá cả của hợp đồng là cố định trong suốt thời hạn hợp đồng.

Vì không biết được giá cả của tài sản sẽ biến động như thế nào trong tương lai, có thể tăng hoặc giảm so với giá (trao ngay) ở thời điểm hiện tại nên người ta tham gia hợp đồng kỳ hạn nhằm phòng hộ rủi ro.

Lúc này, họ chi trả một chi phí nhất định cho một định chế tài chính, ví dụ như ngân hàng để sở hữu một HĐKH.

HĐKH này sẽ giúp họ phòng hộ rủi ro trong tương lai (nếu biến động giá của tài sản gây thiệt hại cho) họ bằng mức giá đã được ấn định ở hiện tại.

Chúng ta có các loại hợp đồng kỳ hạn như:

Hợp đồng kỳ hạn cổ phiếu, trái phiếu: là loại hợp đồng kỳ hạn có tài sản cơ sở là cổ phiếu, trái phiếu.

– HĐKH lãi suất: là HĐKH mà trong đó người mua và người bán thỏa thuận ấn định một mức lãi suất cho một khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào một thời điểm được xác định trong tương lai.

– HĐKH hàng hóa thực: là loại HĐKH có tài sản cơ sở là các loại hàng hóa thực như gạo, ngô, ca cao, cà phê, kim loại, dầu mỏ,…

– HĐKH ngoại hối: là HĐKH mà trong đó người mua và người bán thỏa thuận việc mua, bán một lượng tiền tệ nhất định với tỷ giá đã được ấn định vào một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ,

– Bạn trồng cà phê, giá cà phê đầu mùa thu hoạch (khoảng tháng 11) là 40.000 đồng/kg.

Bằng kinh nghiệm của mình bạn dự báo giá cà phê sẽ giảm xuống dưới 35.000 đồng/kg, nên bạn tham gia một HĐKH với người mua để thỏa thuận rằng sau khi thu hoạch bạn sẽ bán cà phê với giá là 40.000 đồng/kg.

Sau khi thu hoạch (giáp tết), bạn bán cà phê cho người mua với giá là 40.000 đồng/kg bất kể giá cà phê lúc đó biến động thế nào.

– Bạn đang sở hữu trái phiếu 5 năm mệnh giá 100.000 đồng.

Vì bạn lo lắng hoặc bạn dự báo trước là giá trái phiếu sắp tới sẽ giảm mạnh nên bạn tham gia một HĐKH 3 tháng với một người khác – người có kỳ vọng giá trái phiếu sẽ tăng.

Bạn và một người ấy thỏa thuận với nhau số lượng trái phiếu chuyển giao và mức giá trái phiếu là 98.000 đồng/trái phiếu.

3 tháng sau, bạn sẽ chuyển trái phiếu cho người ấy và nhận về 98.000 đồng/trái phiếu, cho dù lúc đó giá trái phiếu trên thị trường tăng giảm thế nào.

Xem thêm: Hợp Đồng Quyền Chọn Là Gì? Có Bao Nhiêu Loại Hợp Đồng Quyền Chọn ?

9 Đặc Điểm Của Hợp Đồng Kỳ Hạn

so sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

– HĐKH có các điều khoản không được chuẩn hóa như hợp đồng tương lai mà được thiết kế riêng theo nhu cầu của 2 bên tham gia.

Vì thị trường tương lai được chuẩn hóa và chỉ cho phép giao dịch một số tài sản nhất định, đáo hạn vào các ngày nhất định, nên sẽ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nếu muốn giao dịch tài sản khác vào những ngày đáo hạn khác để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của mình.

Lúc này, họ yêu thích các hợp đồng kỳ hạn hơn vì có các điều khoản phù hợp với nhu cầu của mình.

– HĐKH không có sự quản lý từ chính phủ và có tính riêng tư cao.

Tính riêng tư cao sẽ cho phép ngăn chặn những thông tin sai lệch, tiết kiệm tiền bạc, gia tăng sự linh hoạt để phản ứng nhanh lẹ với những thay đổi trong nhu cầu của từng người tham gia bằng cách thiết lập các hợp đồng riêng lẻ.

– HĐKH không được niêm yết và chỉ được giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC).

– 2 bên mua bán sẽ không thực hiện thanh toán tiền và chuyển giao tài sản cơ sở vào ngày ký hợp đồng mà việc này sẽ được diễn ra vào ngày đáo hạn.

– HĐKH không được thực hiện thông qua trung gian nên không mất bất kỳ khoản chi phí nào và không cần thực hiện ký quỹ

– HĐKH có tài sản cơ sở là bất kỳ loại tài sản nào theo nhu cầu của các bên tham gia.

– Hợp đồng kỳ hạn có tính thị trường thấp, do khó khăn tìm được đối tác (có nhu cầu phù hợp với những điều khoản được được thiết kế riêng biệt trước đó) để thay thế.

– Do có tính thị trường thấp nên hợp đồng kỳ hạn có tính thanh khoản thấp.

– HĐKH có tính rủi ro vỡ nợ, rủi ro thanh toán nếu đối tác không đủ khả năng thanh toán hoặc chuyển giao tài sản.

Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?

Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh, trong đó người mua và người bán thỏa thuận về việc mua hoặc bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định từ trước.

Hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán)

Như vậy, tại thời điểm hợp đồng được xác lập, hai bên tham gia sẽ biết được những thông tin như:

Loại tài sản/hàng hóa mà mình sẽ mua/bán là gì

Khối lượng tài sản mà bên bán sẽ chuyển giao và bên mua sẽ được nhận là bao nhiêu

Thời điểm giao dịch sẽ được diễn ra trong tương lai là khi nào.

– Mức giá giao dịch.

Các điều khoản trên của Hợp đồng tương lai sẽ do Sở giao dịch hợp đồng tương lai chuẩn hóa, quy định và thống nhất.

Do đó, Hợp đồng tương lai có tính chuẩn hóa (Quy chuẩn chung dành chung cho tất cả các đối tượng tham gia, những ai tham gia Hợp đồng tương lai đều phải tuân theo những điều khoản đã được chuẩn hóa này)

So Sánh Hợp Đồng Kỳ Hạn Và Hợp Đồng Tương Lai

sự khác nhau giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

Sự khác nhau giữa Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai được thể hiện qua 9 đặc điểm sau (Đây cũng là những điểm để chúng ta dựa vào và phân biệt hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai):

(1) Tính Chuẩn Hóa

Hợp đồng kỳ hạn không được chuẩn hóa, chi tiết về hợp đồng do 2 bên đối tác trao đổi, thỏa thuận với nhau, còn Hợp đồng tương lai được sở giao dịch chuẩn hóa về loại tài sản, cơ sở mua bán, số lượng, kỳ hạn, phương thức thanh toán,…

(2) Hình Thức Giao Dịch

Hợp đồng kỳ hạn được giao dịch trực tiếp còn Hợp đồng tương lai được giao dịch thông qua môi giới

(3) Thị Trường Giao Dịch

HĐKH được giao dịch trên thị trường phi tập trung (OTC) còn Hợp đồng tương lai thị trường chứng khoán tập trung

(4) Tính Thị Trường

HĐKH thường bị hạn chế về giao dịch thứ cấp, do khó khăn tìm được đối tác thứ 3 thay thế, dẫn đến tốn thời gian và chi phí. Còn Hợp đồng tương lai  tính thị trường cao, linh hoạt giao dịch thứ cấp nên được giao dịch liên tục trên thị trường

(5) Tính Thanh Khoản

HĐKH  giao dịch thứ cấp bị hạn chế nên tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với Hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao

(6) Rủi Ro Vỡ Nợ

HĐKH có rủi ro vỡ nợ cao nếu 1 bên đối tác không đủ khả năng thực hiện hợp đồng còn Hợp đồng tương lai có rủi ro vỡ nợ thấp do có cơ chế bảo hiểm tốt hơn.

(7) Thời Điểm Thanh Toán

HĐKH được thanh toán vào ngày đáo hạn còn Hợp đồng tương lai được tính toán và thanh toán hàng ngày theo mức giá thị trường

(8) Ký Quỹ

HĐKH không cần ký quỹ còn Hợp đồng tương lai có yêu cầu ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì.

(9) Rủi Ro Thanh Toán

Rủi ro của HĐKH thì khó kiểm soát hơn so với Hợp Đồng Tương Lai.

Do Hợp đồng tương lai có yêu cầu ký quỹ, có Trung tâm thanh toán bù trừ là trung gian và thanh toán hàng ngày nên kiểm soát được rủi ro thanh toán.

  • Đừng Bỏ Lỡ

Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online Nhanh Chóng

Hợp Đồng Tương Lai Trái Phiếu Chính Phủ Và Mẫu Hợp Đồng (Từ A – Z)

Kết Luận

Hợp đồng kỳ hạn tuy không được giao dịch trên thị trường tập trung, nhưng có một số điểm mạnh của mình có thể khắc phục được hạn chế của hợp đồng tương lai, nhờ đó mà HĐKH là một loại chứng khoán không thể thiếu trên thị trường OTC.

Hy vọng sau bài viết, bạn đã biết được hợp đồng kỳ hạn là gì? Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn cùng với sự khác nhau khi phân biệt, so sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

Chúc bạn thành công!

Photo of author

Kẻ Khù Khờ

"Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông dần qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì chặng đường đó sẽ không hề xa" - Đen